Kontakt och Länkar

Det bästa sättet att få kontakt med mig är via mail eller via min konstnärssida på Facebook

Kim Ritthagen /Kim Ritthagen AB

Centrumvägen 10

521 98 Broddetorp

0727 336658

(men rek mail istället pga dålig mottagning)

kim.ritthagen(at)gmail.com

Läkare och konstnär från Göteborg som kommer prata om hur hon kombinerar sina två jobb i vardagen.